Serwis dysponuje najnowszymi urządzeniami do diagnostyki, naprawy i napełniania klimatyzacji samochodowych firmy Bosch, Ecotechnic, Texa oraz  Gutmann Hella. Ponadto nasz zakład oferuje wszystkie rodzaje olejów kompresorowych występujących w układach klimatyzacji samochodowych takich jak PAG 90, PAG 100 Dens Oil 3, Sez. Obsługujemy  samochody z nowym czynnikiem R1234yf.

   
Oferujemy:
 • napełnianie układów klimatyzacyjnych
 • przeglądy okresowe
 • naprawy i usuwanie usterek
 • dorabianie uszkodzonych przewodów
 • wymiany i naprawy kompresorów
 • regeneracja kompresorów
 • wykrywanie i usuwanie nieszczelności układów
 • oceny uszkodzeń powypadkowych
 • części układu klimatyzacji
 • poszczególne częsci kompresorów
 • dezynfekcja układu klimatyzacji (ozonowanie)
 • odgrzybianie (mycie parownika pod ciśnieniem chemiczne)

 

Posiadamy pięć urządzeń do napełniania i diagnozy układu klimatyzacji firmy BOSCH, ECOTECHNIKS, TEXA, HELLA.

 

 

Profesjonalne urządzenie do ozonowania. 

Opis:

Moc 14000mg/h (przeważnie w serwisach używane są urządzenia do ozonowania o mocy 300mg/h)

 

Co to właściwie jest "Ozonowanie" ?

 

Ozon jest środkiem odkażającym. Urządzenie wytwarza ozon O3, w wyniku jonizacji powietrza atmosferycznego. Pozwala to na kompleksowe usunięcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i nieprzyjemnych zapachów.

Najlepszą rekomendacją ozonu, jako środka odkażającego jest jego zastosowanie od ponad 150 lat w szpitalach.


OZON zabija:

* bakterie,
* wirusy,
* zarodniki,
* pleśnie i wszystkie inne mikroorganizmy


OZON niszczy:

* środki chemiczne powodujące skażenie (pochodzące z emisji paneli, dywaników, izolacji, farb, lakierów do drewna i z tworzyw sztucznych

OZON eliminuje:

* przykre zapachy organiczne jak i nieorganiczne - niszcząc lotne cząstki, które przenoszą zapachy. Ozon nie kryje nieprzyjemnych zapachów, ozon je usuwa.

Ozonowanie zabezpieczy nas przed chorobami takimi jak:

* alergie
* choroby układu oddechowego
* nowotwory

 

Kontrola klimatyzacji w naszym serwisie.

 1. Usunięcie czynnika roboczego
 2. Oczyszczenie czynnika
 3. Kontrola wzrokowa paska napędowego, skraplacza, przewodów i okablowania
 4. Napełnienie układu odpowiednią ilością nowego czynnika/oleju (wg instrukcji producenta)
 5. Oczyszczenie skraplacza i innych elementów
 6. Wymiana filtra kabinowego
 7. Dezynfekcja wymiennika ciepła / parownika, (jeśli konieczna)
 8. Kontrola działania i obsługi całego systemu, kontrola ciśnień układu.

 

Regeneracja sprężarek.

 

 

budowa i zasada działania sprężarki ze sprzęgłem sztywnym
 

Sprawność układu klimatyzacji samochodowej w dużej mierze zależy od wewnętrznej sprawności sprężarki i układu przeniesienia napędu. Uszkodzenia sprężarek mogą mieć charakter mechaniczny lub elektryczno – elektroniczny.
Typowym uszkodzeniem mechanicznym jest zużywanie się powierzchni ciernych sprzęgła sprężarki. Szczelina pomiędzy tarczą zabieraka a kołem pasowym powinna zawierać się pomiędzy 0,2÷0,3 mm. Na skutek ścierania powierzchni ciernych sprzęgła, szczelina ta może ulec powiększeniu. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez cewkę sprzęgła jest wtedy zbyt słabe aby spowodować odpowiedni nacisk tarczy zabieraka sprzęgła. Następuje zatem poślizg tarczy po kole pasowym.
Oba elementy wykonane ze są stali i trąc o siebie wydzielają dużą ilość ciepła. Wzrost temperatury na sprzęgle powoduje uszkodzenia łożyska koła pasowego, cewki elektrosprzęgła jak również może spowodować uszkodzenie samej dławicy sprężarki (co może prowadzić do rozszczelnień sprężarki). Podobne w skutkach uszkodzenia powstają w przypadku nie używania układu klimatyzacji przez dłuższy czas (np. zimą). Powstanie korozji na elementach ciernych sprzęgła powoduje, że po uruchomieniu takiej sprężarki będzie powstawał poślizg z wydzieleniem dużej ilości ciepła.

 Inną przyczyną zużycia powierzchni ciernych sprzęgła może być zalanie tarczy sprzęgła np. płynem układu wspomagania kierownicy, czy olejem silnika. Eksploatacyjne zużycie zewnętrznych części sprężarki samochodowej może powodować łożysko koła pasowego. W pierwszym etapie pojawia się jego hałaśliwa praca, a później powstawanie luzów poprzecznych i ocieranie tarczy zabieraka o koło pasowe. Bywa również tak, iż na skutek wysokiej temperatury pracy silnika, uzwojenia cewki elektrosprzęgła ulegają całkowitemu lub częściowemu zwarciu. Skutkiem tego jest słabe pole elektromagnetyczne lub jego zanik.

 Zużywanie się elementów wewnętrznych sprężarki jest kolejną przyczyną uszkodzeń układu klimatyzacyjnego. Uszkodzenia te spowodowane są brakiem wymiany i filtracji oleju i czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji. W przypadku sprężarek tłokowych (a są one najczęściej spotykane w układach klimatyzacji samochodowej) na skutek pracy (tarcie aluminiowego tłoka o aluminiowy cylinder) powstają metalowe opiłki. Opiłki te powstają również w momencie uruchomienia sprężarki po długim przestoju układu klimatyzacji, gdyż następuje separacja oleju i czynnika chłodniczego.
Olej jako cięższy spływa w najniższe partie układu, a czynnik unosi się ponad olejem. Początkowa faza uruchomienia układu odbywa się „na sucho”. Powstające w ten sposób na skutek tarcia drobne opiłki metalowe mieszają się z olejem tworząc swoistą substancję ścierną. Ponieważ olej zabierany jest z czynnikiem, produkty te zostają przeniesione na powierzchnię układu tłok – cylinder powodując powstawanie rys wzdłużnych. Skutkiem tego jest mało wydajna praca sprężarki, przecieki na powierzchni tłok – cylinder.
W sprężarkach łopatkowych zużycie elementów roboczych (łopatek) jest równie ż przyczyną przecieków i niszczenia kolejnych elementów konstrukcyjnych np. pokrywy cylindra.

Istotną grupą uszkodzeń sprężarek samochodowych jest brak lub zła obsługa. Jednym z częstszych uszkodzeń jest rozszczelnienie układu, głównie na dławicy sprężarki. Klimatyzację samochodową należy używać przez cały rok (nawet zimą). Wymagane jest aby klimatyzator był uruchamiany przynajmniej raz w tygodniu na 5 do 10 minut w celu rozprowadzenia oleju po całej instalacji. Dławica sprężarki wykonana jest najczęściej w postaci nylonowego pierścienia. Szczególnie zimą, kiedy układ nie pracuje i olej spłynie w najniżej położone części instalacji dławica jest sucha i sztywna, a czynnik z instalacji wydostaje się bezśladowo (gdy brak barwnika UV w układzie). Brak czynnika chłodniczego oznacza także brak nośnika oleju. Układ klimatyzacji zaczyna pracować w innych, cięższych warunkach i najczęściej ulega zatarciu sprężarka. Układ klimatyzacji jest teoretycznie zabezpieczony przed taką ewentualnością, tzn. posiada czujnik niskiego ciśnienia, który zapobiega za- łączeniu klimatyzacji poniżej pewnego ciśnienia progowego. Zdarza się jednak, że ciśnienie czynnika w układzie pomimo jego niewystarczającej ilości jest wyższe od ciśnienia progowego, co w konsekwencji prowadzi do tych samych negatywnych skutków.
Oprócz uszkodzeń spowodowanych brakiem obsługi często pojawiają się uszkodzenia spowodowane złą obsługą. Układy klimatyzacji powinny być serwisowane przez odpowiednio przeszkolonych ludzi, a warsztaty powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia do obsługi. Częstą przyczyną uszkodzeń jest nieodpowiednie napełnianie układu czynnikiem. Króciec serwisowy ssący, przez który dokonuje się operacji napełniania znajduje się blisko zaworu ssącego sprężarki.

Sprężarka przeznaczona jest do przetłaczania gazu. Jeżeli serwisant dokonuje napełnienia instalacji bezpośrednio z butli poprzez układ manometrów, wtedy dostarcza czynnik chłodniczy w postaci ciekłej na stronę ssącą instalacji. Część czynnika ulegnie wówczas rozprężeniu zmieniając stan skupienia, a część w postaci cieczy może trafić do sprężarki. Następuje wtedy uderzenie cieczowe. Ciecz jest nieściśliwa i dostając się do sprężarki powoduje uszkodzenia płytek zaworowych (w takim przypadku ulegają trwałemu odkształceniu). Takie odkształcenie płytek zaworowych eliminuje z pracy sprężarkę, gdyż nie jest możliwe osiągnięcie wymaganego poziomu sprężu.
Innym częstym przypadkiem złej obsługi jest wprowadzenie do instalacji nadmiernej ilości czynnika chłodniczego. Do każdego układu należy wprowadzić ściśle określoną ilość czynnika. Nadmiar czynnika w instalacji powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia tłoczenia, a co za tym idzie dużo cięższą pracę sprężarki. Wtedy najsłabszy element sprężarki ulega uszkodzeniu.

Poważną grupą uszkodzeń jest rozszczelnienie sprężarek. Oprócz wyżej wymienionych rozszczelnień na dławicy sprężarki, spotykane są również rozszczelnienia na łączeniu korpusów. Powstają one w sposób naturalny np. jako wżery w aluminiowym korpusie spowodowane solą i środkami chemicznymi używanymi przez służby miejskie do usuwania śniegu z jezdni. Inne ubytki czynnika powstają, w miarę naturalnego upływu czasu, w wyniku utraty własności uszczelniających przez wszystkie stosowane materiały na uszczelki.

Wyżej wymieniony przypadek nadmiaru czynnika w instalacji powoduje wzrost ciśnienia w sprężarce i może, w najlepszym wypadku, doprowadzić do „wypchnięcia” uszczelek na zewnątrz. Nadmierny wzrost ciśnienia będący przyczyną rozszczelnienia może być również spowodowany przez zanieczyszczony skraplacz klimatyzacji lub nie działający wentylator na skraplaczu klimatyzacji.

Podsumowanie

Uszkodzenia sprężarek samochodowych są oczywistą i podstawową przyczyną awarii całego układu klimatyzacji. Przedstawione wyżej przypadki uszkodzeń wiążą się zarówno ze złą lub brakiem okresowej obsługi, ze zużyciem się poszczególnych elementów, jak również warunków pracy całego układu.
Dbajmy o układ klimatyzacji przez cały rok!

LITERATURA

[1] Rendle S.: Autoporadnik Klimatyzacja. Warszawa, Wydawnictwo AUTO, 2000
[2] Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie. Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2000

 

 

Układ klimatyzacyjny może w wyniku naturalnego parowania utracić w ciągu roku do 15% czynnika, co prowadzi do obniżenia wydajności klimatyzacji.
Jeśli chłodzenie jest niedostateczne, albo macie wrażenie, że układ pracuje dziwnie lub przecieka, zwróćcie się do najbliższego serwisu specjalizującego się w układach klimatyzacji. Aby zagwarantować maksymalną wydajność i bez awaryjność układu, powinno się corocznie przeprowadzać przegląd klimatyzacji. Ponadto w każdym tygodniu użytkowania pojazdu klimatyzacja powinna popracować, co najmniej przez minutę.
Czynnik roboczy zawiera środek smarny, który uszczelnia kompresor i ogranicza zużycie jego elementów ruchomych. Szybkie usuwanie przecieków w układzie klimatyzacji zapobiega poważnym awariom systemu i eliminuje kosztowne naprawy.

Wymiana filtra kabinowego

Zanieczyszczenie tego elementu prowadzi do obniżenia wydajności klimatyzacji i np. zaparowywania szyb. Dlatego filtr ten należy wymieniać co roku lub, co 15 tys. km.